Wanda Goeman

Naast mijn universitaire opleiding tot klinisch psychologe (visumnummer 267303), werk ik vanuit de integratieve visie die ik terugvond in de opleiding tot therapeut in de Interactionele Vormgeving. Dit wil zeggen dat ik kan putten uit een verscheidenheid van praktische behandelmethoden. Op deze manier kan ik een zeer persoonsgerichte begeleiding aanbieden.

Hierbij probeer ik steeds heel erg vanuit het ‘nu’ te werken.  Wat er nu speelt, maakt immers dat je hulp zoekt.  Vanuit het ongenoegen, onbehagen, de klachten die je nu ervaart, gaan we op zoek vanwaar dit komt.

Vaak heeft dat te maken met dingen die in het verleden liggen, waar je moeilijk van lijkt los te komen.  Soms gaat het om iets dat in de toekomst ligt, waar je je zorgen om maakt.  Soms lijkt geen van beide van tel te zijn maar merk je dat het nu niet gaat zoals je verwacht had.

Op een plek die rust, discretie en respect uitademt, ga ik, in interactie met jou, op zoek naar wat jouw klacht of vraag precies inhoudt. Dit kan gaan om gedrag dat het eigen functioneren, of dat met anderen, in de weg staat. Maar even goed belemmerende gedachten of een gevoel van onbehagen kunnen een startpunt zijn. Ook kan een hefitge gebeurtenis, die je helemaal uit je evenwicht haalt, reden zijn om hulp in te roepen.

Hierbij wil ik jou graag uitnodigen om samen, op jouw eigen tempo, op pad te gaan naar wat jij als doel voor ogen hebt. We bekijken welke obstakels dat doel mogelijks in de weg staan.  Verder kijken we ook naar wat of wie op deze weg als mogelijke hulpbron kan fungeren.

Naast sessies binnen de praktijkruimte, bied ik eveneens wandeltherapie aan, waarbij we de rust en ruimte van de natuur opzoeken.

Opleidingen

 • 2003 – Licentiate/Master in de Klinische Psychologie – Ugent
 • 2011 – Mindfulness training – Stresskliniek Antwerpen – Edel Maex
 • 2018 – Mindfulness training – Instituut voor Aandacht en Mindfulness – David Dewulf
 • 2018 – Postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving, integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis – Educatieve Academie, Berchem
 • 2020: Koppeltherapie – Educatieve Academie, Berchem
 • 2020: Brainspotting – fase 1 – Antepassio, Kapellen

Lidmaatschap

 • BFP – Belgische Federatie van Psychologen
 • VVKP – Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen
 • Psychologencommissie – erkenningsnummer 782105877
 • VVTIV – Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

Interactionele vormgeving (I.V.)

I.V. is een nieuwe vorm van psychotherapie waarbij verschillende therapeutische stromingen (cliëntgerichte therapie, gedrags- en cognitieve therapie, systeemtherapie, contextuele therapie, …) in interactie worden gebracht tot een nieuw model.  Elke stroming blijft in zijn eigenheid bestaan en is een mogelijkheid die kan bijdragen in het groeiproces van de cliënt.

I.V. beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van ieder mens.

De kenmerken van de cliënt en zijn hulpvraag staan hierbij centraal en bepalen via welke zogenaamde ‘ingang’ gewerkt zal worden zonder dat het grotere geheel uit het oog wordt verloren.  Zo heb je mensen die erg rationeel in het leven staan en over alles nadenken.  Anderen laten zich vooral door hun gevoel leiden.  Nog anderen staan als het ware constant in actie-modus en willen vooral ‘doen’.

Uitgaande van de voorkeur van de cliënt wordt gewerkt met allerhande werkvormen zoals focussing, gesprekstherapie, contextuele therapie, stoelenwerk, subpersoonlijkheden, …

Hierbij wordt steeds gewaakt over veiligheid en vertrouwen, met respect voor het tempo dat de cliënt aangeeft.

Praktisch

 • Een sessie duurt ongeveer 60 minuten en kost €60.
 • Indien je niet op een geplande afspraak aanwezig kan zijn, vraag ik je me hiervan minimaal 48u op voorhand te verwittigen.  Indien een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, wordt deze aangerekend.

Zie ook: Gesprekstherapie

Contact

%d bloggers liken dit: