Psychotrauma

Als een onverwachte, indringende gebeurtenis je leven helemaal overhoop haalt.

Een trauma zouden we kunnen omschrijven als ‘een gebeurtenis die buiten het patroon van gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en duidelijk leed veroorzaakt bij vrijwel iedereen’. Dit betekent dat het gaat om een abnormale situatie, waarbij het eigenlijk normaal is dat iemand het er moeilijk mee heeft.

Het kan gaan om éénmalige gebeurtenissen en ervaringen zoals een ongeval, overval, natuurramp, verlies van een persoon.

Het kan ook te maken hebben met ervaringen die langer duren zoals seksueel misbruik, verwaarlozing, pesten…. Deze ervaringen en gebeurtenissen laten een diepe impact na op de persoon, in die mate dat het functioneren op verschillende niveau’s, moeilijk zo niet onmogelijk wordt.

Wat voor de ene persoon traumatisch is, is dat niet altijd voor de andere. Het is misschien beter om te spreken van een traumatogene ervaring, een ervaring die het risico op trauma inhoudt. Een traumatogene ervaring heeft niet per definitie voor iedereen zware gevolgen.

Bij een traumatogene ervaring zijn er vier criteria:

  • het gaat om een zeer plotse en onverwachte gebeurtenis
  • de gebeurtenis wekt een gevoel op van overweldigende machteloosheid, ontreddering en/of boosheid
  • de gebeurtenis gaat gepaard met hevige emoties en/of intense angstgevoelens
  • de getroffene wordt op directe wijze met de dood of met ernstige aantasting van de fysieke integriteit van zichzelf of een ander geconfronteerd. Dit impliceert dat je niet noodzakelijk zelf fysiek slachtoffer hoeft te zijn. Getuige zijn kan ook traumatiserend werken.

Na een traumatische ervaring probeert de betrokkene een individuele betekenis te geven aan deze gebeurtenis. Soms worden er betekenissen gegeven die een last kunnen zijn in het dagelijks functioneren (vb. angst, dwang, etc.). We bouwen manieren op (vanuit automatische reacties) om dit te kunnen dragen, te overleven.

We leven met mensen rondom ons. Een traumatische ervaring kan patronen tussen mensen (systemen) veranderen. Dit kan leiden tot misverstanden, moeilijke communicatie en uiteindelijk disfunctioneren. 

Behandeling

Traumabehandeling vergt een specifieke aanpak. EMDR is een wetenschappelijk onderbouwde methode die zich hiertoe leent.

%d bloggers liken dit: