Psychiatrisch advies en opvolging

Voor wie ?

Gezondheid wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie omschreven als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

Bijkomend psychiatrisch advies is aangewezen in volgende situaties:

  • bij langdurige klachten, die een belangrijk lijden meebrengen en/of het optimale functioneren in significante mate belemmeren.
  • in geval van een specifieke hulpverleningsnood, waarbij de geïntegreerde aanpak van psychiatrische en psychotherapeutische vaardigheden een duidelijke meerwaarde kan bieden.
  • wanneer er nood is aan een vernieuwend perspectief van hoop en herstel, door ruimte te creëren voor de positieve mogelijkheden van eenieder en het zelfhelend vermogen te ondersteunen.

Hoe verloopt dit ?

In het algemeen worden patiënten verwezen door hun huisarts of therapeut. Maar de stap zetten naar een psychiater blijft voor velen heel groot. Vaak speelt de angst dat er dan iets “mis” zou zijn en dat dit door de psychiater zou worden bevestigd. Onbewust veroordeelt men zichzelf (zelfstigmatisering). Geruststelling is hier op zijn plaats: het is geen schande, maar het vraagt integendeel moed om gepaste hulp toe te laten; heel veel mensen hebben op sommige momenten in het leven ondersteuning nodig.

De afstemming op je emotioneel welbevinden vormt de basis van het behandelcontact. Daarbij staat jouw eigen hulpvraag centraal. Die kan zich beperken tot éénmalig psychiatrisch adviesgesprek, oppuntstelling en opvolging van medicatie, of uitgebreid worden tot een volwaardig psychotherapeutisch behandelplan.

Aanmelding

Omwille van de grote toevloed van patiënten, verloopt de aanmelding in verschillende fasen.

In een eerste fase meld je je aan voor éénmalig psychiatrisch advies. Dit kan enkel op verwijzing van je huisarts, psycholoog of psychotherapeut. Bij éénmalig psychiatrisch advies kan geen verslaggeving worden opgesteld, hiervoor zijn meerdere sessies nodig.

Indien aangewezen en afhankelijk van de mogelijkheden van de agenda, kan in een volgende fase verdere psychiatrische en/of psychotherapeutische opvolging worden gepland.

Praktische afspraken

Gelieve stipt aan te bellen op het afgesproken tijdstip (voordien kan ik nog niet komen opendoen). Als je een afspraak om gelijk welke reden niet kan nakomen, gelieve zo gauw mogelijk en tenminste één (en liever 2) werkdag(en) op voorhand te verwittigen via mail. Zo kan ik nog een andere patiënt met een dringende vraag in jouw plaats oproepen.

Als een psychiatrisch verslag gevraagd wordt, dien je dit te vermelden bij aanvang van de raadpleging. Het verstrekken van voorschriften, medische verslagen en attesten ten behoeve van controle-instanties, gebeurt enkel tijdens een raadpleging.

Ik ben niet geconventioneerd. Het honorarium wordt ter plaatse betaald. Je kan contant betalen, met je bankkaart of met Payconiq. Sociale derdebetalersregeling wordt toegepast bij patiënten met een omnio-statuut. Als je niet op tijd verwittigt of als je niet komt opdagen, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend.

Contact

Dr. Patrick De Raedemaeker

%d bloggers liken dit: