Psychiatrische begeleiding

Psychiatrisch advies kan om verschillende redenen gevraagd worden, zowel bij plots opgekomen of al langer bestaande psychische klachten.

In het algemeen worden patiënten verwezen door hun huisarts of therapeut voor oppuntstelling van diagnose, behandelplan, medicatie …, of bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

De wederzijdse vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt vormt de basis van de behandeling (aandachtig luisteren, ruimte maken, op verhaal komen). Jouw eigen hulpvraag staat centraal.

De oppuntstelling van diagnose en instelling van medicatie vinden plaats in overleg, na voldoende informatie en afweging.

In de aanmeldingsfase (eerste drie sessies) maken we een inventaris van moeilijkheden en van positieve mogelijkheden. Ook kunnen we overleggen met jouw familie of andere betrokken hulpverleners.

In samenspraak met jou wordt een verslag voor de huisarts opgesteld en bekijken we de verdere opties: al dan niet verderzetten van de psychiatrische opvolging, verdere opvolging door de huisarts, verwijzing voor psychotherapie, inschakelen van andere hulp, …

Praktische afspraken

Gelieve tijdig op de afspraak aanwezig te zijn. Als je een afspraak om gelijk welke reden niet kan nakomen, gelieve tenminste één werkdag op voorhand te verwittigen. Zo kan ik nog een andere patiënt met een dringende vraag in jouw plaats oproepen.

Als een psychiatrisch verslag gevraagd wordt, dien je dit te vermelden bij aanvang van de raadpleging. Het verstrekken van voorschriften, medische verslagen en attesten ten behoeve van controle-instanties, gebeurt enkel tijdens een raadpleging.

Ik ben partieel geconventioneerd. Het honorarium wordt ter plaatse betaald. Je kan contant betalen, met je bankkaart of met Payconiq. Sociale derdebetalersregeling wordt toegepast bij patiënten met een omnio-statuut. Als je niet op tijd verwittigt of als je niet komt opdagen, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend.

Contact

Dr. Patrick De Raedemaeker

%d bloggers liken dit: