Gesprekstherapie

Als mens zijn we continu in beweging.  Afhankelijk van waar we opgroeien en welke situaties we meemaken, worden we tot wie we zijn.

We leren elke dag bij en merken al dan niet bewust met welk gedrag we anderen dichter bij halen of net weg duwen. We leren hoe we kunnen omgaan met emoties door vooral naar de mensen rondom ons te kijken. We vinden oplossingen voor problemen die zich stellen. Dit leerproces gaat ons hele leven door.

Soms kan het echter zijn dat je wordt geconfronteerd met situaties die je petje te boven lijken te gaan, voel je weinig verbinding met de mensen rondom jou of ontwikkel je donkere gedachten en/of gevoelens doorheen alles wat je meemaakt. Je kan dan het gevoel hebben dat niets of niemand je nog kan helpen, je lijkt geen aansluiting meer te vinden bij de mensen in je omgeving. Dan kan het goed zijn om hierover te kunnen praten met iemand daarbuiten, op een veilige plek.

Tijdens de gesprekken wordt veel aandacht besteed aan het uitbouwen van een vertrouwensrelatie en een veilig gevoel. Soms kan een gebeurtenis immers zo schokkend zijn of voel je je erg beschaamd of schuldig over iets, dat de stap om erover te praten, erg groot kan zijn. De nabijheid van iemand die zonder oordeel luistert en meekijkt kan dan als een grote steun ervaren worden tijdens een proces dat soms kwetsbare stukken van jezelf of confronterende ervaringen uit  het verleden naar voren brengt.

Vanuit wat er zich hier en nu aandient, ontdekken we samen welke ervaringen jou gevormd hebben en hoe deze in het hier en nu soms belemmerend kunnen zijn.  Dit kan op verschillende manieren zoals gesprek, verhoging van je lichamelijk gewaarzijn, werken met creatieve werkvormen, ervaringsgerichte experimenten, … Door meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag, gedachten en/of gevoelens leer je meer over wat er voor jou echt van belang is. Zo kan je zelf (terug) meer verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die écht bij jou passen om zo met meer bewegingsvrijheid je pad verder te zetten.

Voor wie ?

Therapie kan voor zeer uiteenlopende thema’s helpend zijn, zoals bij:

 • Depressie
 • Burn-out
 • Traumatische ervaringen
 • Laag zelfbeeld
 • Seksualiteitsvragen-/problemen
 • Relationele problemen (met partner, binnen de werksfeer, ouder-kind,…)
 • Angsten
 • Uiteenlopende problemen of vragen bij je persoonlijk functioneren
 • Existentiële- of zingevingsvragen
 • Een algemeen gevoel van “het gaat niet (meer)”
 • Verlieservaringen
 • Stressklachten

Deze lijst kan zeker nog worden aangevuld. Bij twijfel kan je steeds een intakesessie inplannen. Tijdens dit eerste gesprek bekijken we hoe jij in jouw situatie het beste kan worden geholpen en waar jouw behoeften liggen.

Voorlopig werken we in onze praktijk enkel met personen van 18 jaar of ouder.

Contact

Wanda Goeman

Anne-Lies Baert

%d bloggers liken dit: